logo PNCCF lat

 

Cadrul normativ - Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – PNCCF

Legea nr.7/1996 republicata cu modificările și completările ulterioare

OUG nr.35/2016 privind modificarea si completarea Legii nr.7/1996

Hotararea de Guvern nr.294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

Ordinul nr.819/2016 al Directorului General al ANCPI


Despre Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – PNCCF

Prezentarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară

 Ce este Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) ?

Lista UAT- urilor care fac obiectul procedurii de licitaţie deschisă privind atribuirea acordului cadru pentru „Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)” Anunţ de participare nr. 156565 / 15.01.2015.


Materiale promotionale la implementarea PNCCF

 

pliant1    pliant 

Documente suport

Stadiul lucrarilor

Pliant PNCCF

Poster PNCCF

Postere editabile

  pliant2

Inscrieri in cartea funciara

Doriti efectuarea unor inscrieri in cartea funciara?

Detalii...
Extrase de informare

Doriti sa obtineti un extras de informare?

Detalii...
Documentati cadastrale

Aveti nevoie de o documentatie cadastrala?

Detalii...
Studiu documente

Doriti sa studiati sau sa obtineti o copie a cartii funciare sau a actelor din arhiva?

Detalii...
Tarife si termene

Doriti sa stiti care sunt tarifele percepute si termenele de solutionare?

Detalii...
Programul de lucru

Vreti sa stiti cand puteti depune cererile?

Detalii...
Formulare

Cautati un formular pentru cererea dumneavoastra?

Detalii...
Legislatie specifica

Aveti nevoi de un act normativ in domeniul cartii funciare si al cadastrului?

Detalii...
Go to top