Planuri parcelare

Planurile parcelare digitale introduse in bazele de date ale OCPI Brasov* Atenție - Având în vedere că acţiunea de transformare a planuril...

Detalii..

Anunturi angajare - posturi vacante

Anunt concurs în data de 01.07.2022 - 06.07.2022 Asistent registrator principal debutant - cu incadrare pe durata nedeterminata Detalii...Anunt...

Detalii..

Afisare cadastru sistematic

UAT SERCAIA ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA ŞERCAIA, JUDETU...

Detalii..

Anunturi

Anunt prealabil privind afisarea documentelor tehnice ale cadastrului pe sectorul 23  UAT Ungra Detalii...   Anunt prealabil privind afisare...

Detalii..

Modificare suprafata

Inscrierea în cartea funciară și în cadastru a modificărilor de suprafață * imobilul este înscris în cartea funciară Cân...

Detalii..

Radiere constructie

Radierea din cartea funciara si din cadastru a CONSTRUCȚIILOR * imobilul este înscris în cartea funciară Ce presupune radierea unei constr...

Detalii..

Inscriere constructie

Inscrierea în cartea funciară și în cadastru a CONSTRUCȚILOR * imobilul este înscris în cartea funciară Când se solicită...

Detalii..

UAT SERCAIA

ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA ŞERCAIA, JUDETUL BRAŞOV

STIMATA DOAMNĂ / STIMATE DOMN,

Vă înștiințăm că în perioada 23 mai 2022 – 21 iulie 2022 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Șercaia, județul Brașov.

Datele referitoare la imobilul/imobilele pe cate îl/le dețineți pe raza acestui teritoriu administrativ se vor afișa permanent la sediul Primăriei Șercaia, situată în localitatea Șercaia, str.Principala, nr.82, comuna Șercaia, județul Brașov, precum și la punctele de informare din localitățile: Șercaia, Vad, Hălmeag, după următorul program:

  • Șercaia:  lunea și marțea, între orele 10-14, la punctul  de informare din Căminul Cultural Șercaia;
  • Vad: miercurea și joi, între orele 10-14, la punctul de informare din Căminul Cultural Vad;
  • Hălmeag:   vinerea, între orele 10-14, la punctul  de informare din Dispensarul Comunal Hălmeag.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:https://www.ocpibv.ro/index.php/pnccf, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/Sercaia, precum și pe pagina de internet a Primăriei Șinca: https://www.primaria-sercaia.ro

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați la locul afișării documentelor pentru verificarea proprietăților deținute.

Puteți depune Cereri de rectificare/contestații, conform prevederilor art. 14. al. 2 din Legea 7/1996, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, pe toată perioada de publicare.

Cererile de rectificare/contestațiile vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/contestații iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora.

Cererile de rectificare se depun la sediul Primariei Sinca sau se pot transmite pe adresa de email a OCPI Brasov -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Formularul cererii de rectificare poate fi descarcat de aici.

PRESTATOR - GEOLAND CONSULTING SRL


 

UAT SINCA

ÎNŞTIINTAREA PROPRIETARILOR ŞI A POSESORILOR PRIVIND PUBLICAREA DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI ÎN COMUNA ŞINCA, JUDETUL BRAŞOV

STIMATA DOAMNĂ / STIMATE DOMN,

Vă înștiințăm că în perioada 27 septembrie 2021 – 26 noiembrie 2021 se vor publica documentele tehnice ale cadastrului pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Șinca, județul Brașov.

Datele referitoare la imobilul/imobilele pe cate îl/le dețineți pe raza acestui teritoriu administrativ se vor afișa permanent la sediul Primăriei Șinca, situată în localitatea Șinca Veche, nr. 314, comuna Șinca, județul Brașov, precum și la sediile primariei din localitățile: Șinca Veche, Perșani, Șercăița, Bucium, Ohaba, după următorul program:

Luni - între orele 09.00 – 16.30, la sediul Primăriei din localitatea Șinca Veche.

Marți - între orele 08.30 – 16.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Perșani.

Miercuri - între orele 08.30 – 16.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Șercăița.

Joi - între orele 08.30 – 16.00, la sediul Căminului cultural din localitatea Bucium.

Vineri - între orele 08.30 – 14.30, la sediul Căminului cultural din localitatea Ohaba.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate și pe pagina de internet a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov:https://www.ocpibv.ro/index.php/pnccf, pe pagina de internet a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Brasov/Sinca, precum și pe pagina de internet a Primăriei Șinca: https://comunasinca.ro/.

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentați la locul afișării documentelor pentru verificarea proprietăților deținute.

Puteți depune Cereri de rectificare/contestații, conform prevederilor art. 14. al. 2 din Legea 7/1996, dacă informațiile referitoare la imobilele deținute nu sunt corecte, pe toată perioada de publicare.

Cererile de rectificare/contestațiile vor fi însoțite de documente doveditoare și vor fi înregistrate de către Comisia de soluționare a Cererilor de rectificare/contestații iar dumneavoastră veți primi Procese verbale de soluționare a acestora.

Cererile de rectificare se depun la sediul Primariei Sinca sau se pot transmite pe adresa de email a OCPI Brasov -  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Formularul cererii de rectificare poate fi descarcat de aici.

PRESTATOR - S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE S.R.L.

 

Go to top